Novastoshnah en Santiago de Compostela

Compostella

Hallo vrienden van het 1ste FOS Seascouts Lange Wapper.

Op 15 september hoop ik m’n pelgrimstocht aan te vangen naar Santiago de Compostela vanuit Sevilla (Esp) over de Camino de la Plata en de via Sanabrès. Aansluitend hoop ik dan nog Finisterra en misschien ook nog wel Muxia te bereiken. Een voettocht van ongeveer 1200 km.
Een goed doel dienen is meegenomen maar het is geenszins het streefdoel van mijn tocht. Toch zou ik graag met deze tocht een opportuniteit bieden aan onze scouts om aan fundraising te doen voor hun project Novastoshnah.
Een bescheiden opzet is de volgende : Met een sponsoring aan 1 Eurocent per gelopen kilometer en uiteraard ook voldoende sponsors kan er toch een mooie bijdrage geleverd worden aan het project.
Fijn dat je meedoet ! Inschrijven
Jan Van Dongen

Project Novastoshnah

Novastoshnah

Informatie over het bouwproject Novastoshnah kan u vinden op onze website:

Novastoshnah

Wat is FOS?

FOS logo

De Federatie voor Open Scoutisme is een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en gidsenbeweging. Open Scouting is een plezierige vrijetijdsbesteding en heeft zonder naïef te zijn, een heel concreet doel voor ogen: kinderen en jongeren laten opgroeien in een democratische en rechtvaardige wereld. Open Scouting is er om jongeren een aantal waarden mee te geven: samenwerken, samenleven, verantwoordelijkheden nemen en voor andere ideeën openstaan. Onze waarden zijn internationaal gekend en bepalen mee de stijl van onze beweging. Eentje vind je niet overal terug: openheid. Dat is wat ons anders maakt, wat ons uniek maakt!

Openheid

FOS Open Scouting, niet zomaar "scouting", maar "Open Scouting"
Waarom? Dat bundelen we hieronder in vijf krachtlijnen:

  • Alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar zijn in onze groep welkom. Sociale afkomst, nationaliteit, geaardheid, fysieke of culturele verschillen mogen nooit een basis vormen om iemand te weigeren. Ook filosofische, godsdienstige of politieke overtuiging zijn geen reden om iemand niet welkom te heten, zolang die principes verenigbaar zijn met onze visie op Open Scouting.
  • Openheid betekent dat een overtuiging nooit af is: je aanvaardt dat een andere mening gevolgen kan en mag hebben en je bent principieel altijd bereid je visie opnieuw te bekijken en eventueel te wijzigen.
  • Als Open Scouting willen we binnen onze werking een respectvolle dialoog over de verschillende vormen van spiritualiteit in onze maatschappij aanmoedigen. Deze confrontatie van ideeën je laat je toe je eigen spirituele keuzes te verrijken.
  • Onze openheid betekent niet dat we zomaar alles moeten aanvaarden. Open Scouting wil steeds de nadruk leggen op gelijkheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Wij komen op voor democratie, individuele vrijheid en (mede)menselijkheid. Zo bouwen wij met z'n allen aan een betere wereld.
  • Binnen onze federatie is openheid een begrip in beweging. Het is dan ook logisch dat wij op alle niveaus geregeld discussiëren over openheid en dat we hieruit conclusies durven trekken.

Jaarplanning 2015-2016

SEPTEMBER 2015
06/09 Start scoutsjaar 2015-2016
20/09 Overgang
OKTOBER 2015
03-04/10 Roeicursus stilstaans water
09-11/10 Roeicursus stromend water
25/10 Mosselsouper

Foto's zomerkampen

De foto's van de zomerkampen staan online op onze Facebookpagina. U hoeft geen account te hebben om ze te bekijken.

FilmpjesOnze sponsors

sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor sponsor